Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Αποθετήριο :
Ψηφιακό Αποθετήριο των ΑΣΚΙ

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤρικ για το σπουδαστικό κίνημα (EL)

Σύλλογος σπουδαστών και αποφοίτων μέσων τεχνικών σχολών εργοδηγών - τεχνικών βοηθών Αθηνών - Πειραιώς (EL)

Τρικ (EL)
Αρχειακό τεκμήριο (EL)

Τεχνικές Σχολές (EL)
Εκπαίδευση / Τεχνική (EL)
Σπουδαστικό κίνημα (EL)
Εργοδηγοί (EL)
Σύλλογος σπουδαστών και αποφοίτων μέσων τεχνικών σχολών εργοδηγών - τεχνικών βοηθών Αθηνών - Πειραιώς (EL)

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) (EL)
Contemporary Social History Archives (EN)

Αθήνα (EL)

12/1964

Κείμενο/PDF

Έντυπο (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.