Από γεροντόκριγιο αρνί κι από ριφόπραγο ρίφι

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΑπό γεροντόκριγιο αρνί κι από ριφόπραγο ρίφι

Λιουδάκη, Μαρία

Ο γέρος κριγιάς είναι καλύτερος για να γαστρώνει προβάτες, ενώ ο τράγος πρέπει νάναι νέος

Παροιμίες

γεροντοκρίαρος


Αρ. 1380 Δ, σελ. 199, Μ. Λιουδάκη, Λασίθι Τζερμιάδω, 1939

Κρήτη


1939


Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)