Το καλό ήτανε ημπάρα να μην έρτς, τώρα που ρτες, κάτσε να φάμε

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΤο καλό ήτανε ημπάρα να μην έρτς, τώρα που ρτες, κάτσε να φάμε

Μανασσείδης, Συμεών Α.

Από παραμύθι

ΠαροιμίεςΑρ. 140, 6, 77, Αίνος, Μανασσείδης

Θράκη, Αίνος


1882


Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)