Ο ήλιος στα ξεχύματα πεζούς δεν ανιμένει και την καλή νοικοκερά να στέση το τσικάλι

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΟ ήλιος στα ξεχύματα πεζούς δεν ανιμένει και την καλή νοικοκερά να στέση το τσικάλι

Λιουδάκη, Μαρία

Ξεχύματα = όταν πάρει προς τη δύση

ΠαροιμίεςΑρ. 1416, σελ. 11, Μ. Λιουδάκη, Λατσίδα, 1938

Κρήτη


1938


Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)