Οντό ζυμώσης χόρτασε, κι οντό χοιροσφαΐσης

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΟντό ζυμώσης χόρτασε, κι οντό χοιροσφαΐσης

Λιουδάκη, Μαρία

Όταν ζυμώση κανείς πρέπει να δίδη ξεφουρνιά, κι όταν σφάξη χοίρο, κρέας στους φτωχούς

ΠαροιμίεςΑρ. 1416, σελ. 99, Μ. Λιουδάκη, Λατσίδα, 1938

Κρήτη


1938


Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)