Δουλεύου σα σκλάβους κι τρώου σαν αγάς

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΔουλεύου σα σκλάβους κι τρώου σαν αγάς

Λουκόπουλος, Δημήτριος

Επί υπερβολικώς εργαζομένου, όστις δεν φείδεταθ δια την καλήν συντήρησιν του

ΠαροιμίεςΑρ. 1421, σελ. 13, Δ. Λουκόπουλος, Ακαρνανία, 1926

Αιτωλία


1926


Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)