δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα ίδια της συχωρεμένης

Σακελλαριάδης, Χ. (EL)

Λέγεται όταν τις επαναλαμβάνη τας ιδίας αυτού κακάς πράξεις, ενώ ημείς ενομίζομεν ότι διορθώθη ή όταν ο καιρός εξακολουθή να είνε κακός ή και αι συνθήκαι, υφ' αις ζώμεν και παραμένουσι αι αυταί, εν ω ημείς αναμένομε βελτίωση. - Ανάλογοι παροιμίαι: Τα ίδια Παντελάκι μου, τα ίδια Παντελή μου -- Τ' είχες Γιάννη; τ' είχα πάντα – Άλλαξεν ο Μανωλιός κι' έβαλε το φέσι αλλοιώς – Η παροιμία αύτη προήλθεν εκ τινός, όστις τυχών κακής γυναικός, ενυμφεύθη εκ νέου μετά τον θάνατον της δυστρόπου συμβίας του ελπίζων ότι θα τύχη καλυτέρας τύχης, αλλ' ηπατήθη προς τούτο. Όθεν οσάκις η νέα του συμβία διέπραττε τι ανάρμοστον, ούτος ανεφώνει 'τα ίδια της συχωρεμένης'

Παροιμίες (EL)Αρ. 694, σελ. 128, Γορτυνία, Χ. Σακελλαριάδης

Αρκαδία, Γορτυνία (EL)


1919


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.