Καλύβι παλαιοκάλυβο με ράπι σκεπασμένο

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΚαλύβι παλαιοκάλυβο με ράπι σκεπασμένο

Νεστορίδης, Κ.

Ερμηνεία: Επί των προτιμώντων τα οικεία

ΠαροιμίεςΑρ. 883, σελ. 345 Κ, 510 Μάνης, Κ. Νεστορίδης

Μάνη, Αερόπολη

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)