Ξένο τρέφεις; Λύκο τρέφεις, κι αν μπορέση, θα γυρίση να σε φάη

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΞένο τρέφεις; Λύκο τρέφεις, κι αν μπορέση, θα γυρίση να σε φάη

Νεστορίδης, Κ.

ΠαροιμίεςΑρ. 883, σελ. 413 Ξ, 19, Λακωνίας, Κ. Νεστορίδης

Λακωνία

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)