Όμορφέ μου και καλέ μου δόμου τίποτε να φάγω

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΌμορφέ μου και καλέ μου δόμου τίποτε να φάγω

Κατζιούλης, Παρθένιος

ΠαροιμίεςΑρ. 918, σελ. 35, 656, Κατζιούλης, χφ Τεργ.

Ιωάννινα, Πράμαντα

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)