Κάλλια δέκα κάρνα, παρά χίλια πρόβατα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)1939 (EN)
Κάλλια δέκα κάρνα, παρά χίλια πρόβατα

Οικονόμου, Μάνθος Κ. (EL)

Προτιμοτέρα η θέσις εις ην συνηθίζει τις παρά άλλη υψηλοτέρα αλλά κι επιπονωτέρα

Παροιμίες (EL)

κάρβουνο (EL)


Λ. Α. αρ. 1570, σελ. 412, Μ. Οικονόμου, Νεγάδες, 1939

Ιωάννινα, Πράμαντα (EL)

1939

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)