Κατά που σου κάμνουν κάμνε τζ' αι κατζιάν μεν βαστάς

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)


From Interwar period (EN)
World War II (EN)

1940 (EN)
Κατά που σου κάμνουν κάμνε τζ' αι κατζιάν μεν βαστάς

Ηλιάδης, Γεώργιος (EL)

Παροιμίες (EL)

κάνω (EL)


Λ. Α. αρ. 2352, σελ. 24, αρ. 23, Γεωργ. Ηλιάδου (δια μαθητών), Λευκόνοικον και χωρία Μεσαορίας Κύπρου, 1940

Κύπρος (EL)

1940

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)