Ήταν κή καρφίν έπεσιν κή 'ς του νηρόν κή σκώριασιν

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)1941 (EN)
Ήταν κή καρφίν έπεσιν κή 'ς του νηρόν κή σκώριασιν

Λαμέρας, Κωνσταντίνος Γ. (EL)

Λέγεται δια τους εξησθενιμένους και εκ νέου νοσούντας ή δια τους ολίγα έχοντας και ζημιωθέντας

Παροιμίες (EL)

καρφί (EL)


Λ. Α. αρ. 2196, σελ. 161, αρ. 225, Λιβύσσιον, Κ. Γ. Λαμέρας, 1941

Μικρά Ασία, Μάκρη (EL)

1941

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)