Άχιρου είν' τού κιφάλι σ' γιουμάτου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)


From Interwar period (EN)
World War II (EN)

1940 (EN)
Άχιρου είν' τού κιφάλι σ' γιουμάτου

Λουκάτος, Δημήτριος Σ. (EL)

Παροιμίες (EL)

κεφάλι (EL)


Αρ. 1446 Β, σελ. 425, Δ. Λουκάτος, Λέσβος, Πρόσφυγες Αδραμμυτίου, 1940

Μικρά Ασία, Αδραμύττιο (EL)

1940

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)