Χτυπά το κεφάλιν ατ ς σήν πέτραν και την πέτραν ςτο κιφάλν ατ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧτυπά το κεφάλιν ατ ς σήν πέτραν και την πέτραν ςτο κιφάλν ατ

Άγνωστος συλλογέας (EL)

Ερμηνεία: Επί μετανοούντος και επί του πάσας τας προσπαθείας του καταβάλλοντος ίνα προκόψη

Παροιμίες (EL)

κεφάλι (EL)


Αρ. 212, 91, 814, Ποντιακαί Παροιμίες, Τραπεζούς

Πόντος (EL)

1881

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.