(Τον βάρισαν κι) τόκαμαν σκουρδαλατιού του κεφάλ'

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share



Proverb (EN)



1922 (EN)
(Τον βάρισαν κι) τόκαμαν σκουρδαλατιού του κεφάλ'

Λουκόπουλος, Δημήτριος (EL)

Σκουρδαλιά ή αλλώς σκορδαλιά

Παροιμίες (EL)

κεφάλι (EL)


Αρ. 785, σελ. 424, Αιτωλία, Λουκόπουλος

Αιτωλία (EL)

1922

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)