Κορώνα πείεν κ' πέραν ποταμόν να βγάλ' άσπρα ωβγά, ξαν μαύρα και ξαν μαύρα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)1881 (EN)
Κορώνα πείεν κ' πέραν ποταμόν να βγάλ' άσπρα ωβγά, ξαν μαύρα και ξαν μαύρα

Άγνωστος συλλογέας (EL)

Ερμηνεία: Επί εκείνων οίτινες αλλάσσουσι τόπον διαμονής, ίνα προκόψωσιν, αλλ' ουδέν ήττον μένουσι οίσι ήσαν και πρότερον
Παρεμφερής μαύρος 20

Παροιμίες (EL)

κουρούνα (EL)


Αρ. 212, 46, Ποντιακαί Παροιμίες, Τραπεζούς

Πόντος (EL)

1881

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)