Άραντα θέματα κουκκιά μαγερεμμένα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)1888 (EN)
Άραντα θέματα κουκκιά μαγερεμμένα

Μακρής, Παναγιώτης Γ. (EL)

Εφέσια γράμματα ή Βοιώτια αινίγματα
Ερμηνεία: Επί των ματαιολογούντων

Παροιμίες (EL)

κουκκί (EL)


Αρ. 236, σελ. 37, 12, Κατιρλί Βιθυνίας, Παν. Μακρής

Μικρά Ασία, Βιθυνία (EL)

1888

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)