Πγιός την έγβανε αυτή τη κουκουνάρα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)1889 (EN)
Πγιός την έγβανε αυτή τη κουκουνάρα

Μακρής, Παναγιώτης Γ. (EL)

Ερμηνεία: Του ανυπόστατου λόγου, “κουκουνάρα” μεταφορικά ο ψευδής λόγος
Ή πγιός την έγβανε αυτή την κουκουνάρα

Παροιμίες (EL)

κουκουνάρα (EL)


Αρ. 238, 12, Κατιρλί Βιθυνίας, Παν. Μακρής

Μικρά Ασία, Βιθυνία (EL)

1889

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)