Κάθε ένας το κουμπί του να γλυτώση τη ζωή του

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)1890 (EN)
Κάθε ένας το κουμπί του να γλυτώση τη ζωή του

Μακρής, Παναγιώτης Γ. (EL)

Ερμηνεία: Πας τις μόνος οφείλει να εργάζεται δι' εαυτόν χωρίς να δίδη πίστιν εις τας υποσχέσεις των άλλων

Παροιμίες (EL)

κουπί (EL)


Αρ. 243, σελ. 20, 18, Κουρί Βιθυνίας, Μακρής

Μικρά Ασία, Βιθυνία (EL)

1890

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)