Ο κόρακας περιστέρια δεν κάμνει

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ κόρακας περιστέρια δεν κάμνει

Κανελλάκης, Κωνσταντίνος Ν. (EL)

Ερμηνεία: Εννοεί τους διαφθαρμένους γονείς, των οποίων τας κακάς πράξεις θα μάθουν τα τέκνα των και θα εξομοιωθώσιν αυτοίς

Παροιμίες (EL)

κόρακας (EL)


Αρ. 309, 2, 11, Νένητα Χίου, Κ. Ν. Κανελλάκης

Χίος (EL)

1883

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.