Που τον νούρον το κρατούμεν τζαι κουντούριν λαλούμεν

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΠου τον νούρον το κρατούμεν τζαι κουντούριν λαλούμεν

Ερωτόκριτος, Ιωάννης (EL)

Ερμηνεία: Παροιμία λεγομένη δι' εκείνους, οι οποίοι ένεκα αφαιρέσεως ή απροσεξίας ερωτούν περί πράγματος διά το οποίον μόλις εγένετο ή και γίνεται εισέτι λόγος

Παροιμίες (EL)

Κούντουρος (EL)


Αρ. 338, σελ. 29, Κύπρος, Ιω. Ερωτοκρίτος

Κύπρος (EL)

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)