Αντάμα ομιλούμε κι' αχώρια κουβεντιάζομε

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΑντάμα ομιλούμε κι' αχώρια κουβεντιάζομε

Γρέζος, Τριαντάφυλλος (EL)

Ερμηνεία: Επί των μη δυναμένων να συνεννοηθούν

Παροιμίες (EL)

κουβεντιάζω (EL)


Αρ. 501 – 91, Βογατσικό Μακεδονίας, Τ. Γρέζος

Μακεδονία (EL)

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)