Ώστε ν' ασπρίσ' ο κόρακας και να μαυρίσ' η κουρούνα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΏστε ν' ασπρίσ' ο κόρακας και να μαυρίσ' η κουρούνα

Κυριακού, Ιωάννης Ν. (EL)

Ερμηνεία: Επί βραδύτητος

Παροιμίες (EL)

κόρακας (EL)


Αρ. 506 – 192, Θήρα, Ι. Κυριακού

Θήρα (Σαντορίνη) (EL)

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)