Δώδεκα Μονοπωλάδες δέκα τέσσαρες κουβέντες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔώδεκα Μονοπωλάδες δέκα τέσσαρες κουβέντες

Μαρινάτος, Σπ. (EL)

Μονοπωλάδες = οι κάτοικοι του χωρίου Μονοπωλάτα, οίτινες νυν μεν δεν διχονοούσιν, αγνοώ όμως, αν ήσαν, οίοι νυν είσι, και ότε επλάσθη εις βάρος αυτών η εν λόγω παροιμία
Ερμηνεία: Επί ασυμφωνίας των πολλών, οίτινες, όσοι αν ώσι τοσαύτας έχουσι γνώμας

Παροιμίες (EL)

κουβέντα (EL)


Αρ. 687 – 243, Κεφαλληνία, Σπ. Μαρινάτος

Κεφαλλονιά (EL)

1918

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.