Π' γροίκαϊ κούριβι, δεν κουλουκούρζι

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)1923 (EN)
Π' γροίκαϊ κούριβι, δεν κουλουκούρζι

Λουκόπουλος, Δημήτριος (EL)

Κουλουχρίζου = κόπτω τα υπό την κοιλίαν και μικρούς έρια του προβάτου

Παροιμίες (EL)

κουρεύω (EL)


Αρ. 880, σελ. 148, Αιτωλία, Λουκόπουλος

Αιτωλία (EL)

1923

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)