Νάξερε κάθ' άνθρωπος και νάκανε κουβέντα και τα γομάρια μ' τάλογα εύγαιναν στην αρέντα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΝάξερε κάθ' άνθρωπος και νάκανε κουβέντα και τα γομάρια μ' τάλογα εύγαιναν στην αρέντα

Κατζιούλης, Παρθένιος (EL)

Παροιμίες (EL)

κουβέντα (EL)


Αρ. 918, σελ. 11, 176, Κατζιούλης, χφ Τεργ.

Ιωάννινα, Πράμαντα (EL)

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)