Ο κόσμος εθρηνίζουνταν κι οι κούρβες εστολίζουνταν

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)1929 (EN)
Ο κόσμος εθρηνίζουνταν κι οι κούρβες εστολίζουνταν

Ρεμπέλης, Χαράλαμπος (EL)

Λέγεται επ' εκείνων οίτινες ουδέν αίσθημα φιλαλληλίας και αλληλεγγύης δεικνύουσιν, αλλά τουναντίον επιδεικτικώς αδιαφορούσι και εις τας μάλλον κρισίμους στιγμάς των άλλων

Παροιμίες (EL)

κόσμος (EL)


Λ. Α. αρ. 1569 Γ, σελ. 19, 177, Χ. Ρεμπέλη, Κόνιτσα, 1929

Ήπειρος (EL)

1929

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)