Δεγ κουτσαίν' του γουμάρ' απ' τ' αυτί, πουλλοί του βλέπ' ν κι ιλίγ' του δσυκιούντι

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)1939 (EN)
Δεγ κουτσαίν' του γουμάρ' απ' τ' αυτί, πουλλοί του βλέπ' ν κι ιλίγ' του δσυκιούντι

Οικονόμου, Μάνθος Κ. (EL)

Περί ελλειπούς τινός πράγματα επί τοσούτιν ώστε ούτε το όλον να βλάπτεται ούτε η έλλειψη να διακρίνεται εκ πρώτης όψεως

Παροιμίες (EL)

κουτσαίνω (EL)


Λ. Α. αρ. 1570, σελ. 398, Μ. Οικονόμου, Νεγάδες, 1939

Ιωάννινα, Πράμαντα (EL)

1939

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)