Συννεφκιασμένος ουρανός τζι' αρκίνησεν να βρέσσιει τζι' ο ξιπετσισμένος κουρκουτάς τον άλλον κατατρέσσιει

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)1954 (EN)
Συννεφκιασμένος ουρανός τζι' αρκίνησεν να βρέσσιει τζι' ο ξιπετσισμένος κουρκουτάς τον άλλον κατατρέσσιει

Κωνσταντίνου, Χαρίλαος Ζ. (EL)

Ερμηνεία: Επί διαβολής
Κουρκουτάς = είδος μεγάλης σαύρας
Προσπαθεί δηλ εις να συκοφαντήση ή να βλάψη τον άλλον, ενώ ο ίδιος ευρίσκεται εις την ιδίαν και χειροτέραν μοίραν

Παροιμίες (EL)

κουρκουντάς (EL)


Λ. Α. αρ. 2016, σελ. 39, αρ. 43, Χαρ. Ζ. Κωνσταντίνου, Κύπρος, 1954

Κύπρος (EL)

1954

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)