Της 'κρέμασαν κι' αυτής το κουδούνι!

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share



Proverb (EN)



1910 (EN)
Της 'κρέμασαν κι' αυτής το κουδούνι!

Κορύλλος, Χρήστος Π. (EL)

Την εδυσφήμησαν

Παροιμίες (EL)

κουδούνι (EL)


Λ. Α. αρ. 2268 Β, σελ. 552, Χ. Κορύλλος, Πάτραι – Αχαΐα - Ηλίς, κ.α.

Αχαΐα, Πάτρα (EL)

1910

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)