Το κρασί μες στο βαρέλλι ούτε σειέται, ούτε σαλέβ' κι' όταν bη μες στο κεφάλ' κάνει ταραχή μεγάλ'

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)1938 (EN)
Το κρασί μες στο βαρέλλι ούτε σειέται, ούτε σαλέβ' κι' όταν bη μες στο κεφάλ' κάνει ταραχή μεγάλ'

Μέγας, Γ. Α. (EL)

Παροιμίες (EL)

κρασί (EL)


Αρ. 1160 Β, σελ. 187, Γ. Μέγας, Λήμνος, Φυσίνη, 1938

Λήμνος, Κάσπακας (EL)

1938

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)