Όποιος κρύβιτι απ' πίσου απ' του δάχτλό τ', φαίνιτι ούλους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΌποιος κρύβιτι απ' πίσου απ' του δάχτλό τ', φαίνιτι ούλους

Μυρογιάννης, Εμμανουήλ (EL)

Ερμηνεία: Επί των θελόντων να φαίνωνται οίοι δεν είναι

Παροιμίες (EL)

κρύβω (EL)


Αρ. 126, σελ. 33, 130, Σάμος Μαραθόκαμπος, Μυρογιάννης

Σάμος (EL)

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)