Κρασάκι Βρουτσανό, λάδι Καστριανό, φάβα Θολαριανό, Μέλιν Αρακλειανό, Ψάριν κραμπουστανό, κρομμύδι Λευκιανό – καλάμι, σιτάρι Χαλαριανό, κι' από το Δρύ νερό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚρασάκι Βρουτσανό, λάδι Καστριανό, φάβα Θολαριανό, Μέλιν Αρακλειανό, Ψάριν κραμπουστανό, κρομμύδι Λευκιανό – καλάμι, σιτάρι Χαλαριανό, κι' από το Δρύ νερό

Ιωαννίδης, Εμμανουήλ (EL)

Παροιμίες (EL)

κρασί (EL)


Αρ. 1357 A, σελ. 25, Ε. Ιωαννίδης, Αμοργός, 1876

Αμοργός (EL)

1876

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.