Κουφού καμπάνα κιάν λαλής, τυφλό κιάν θυμιατίζης και μεθυσμένο κιάν κερνάς όλα χαμένα τα χεις

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share



Proverb (EN)



1939 (EN)
Κουφού καμπάνα κιάν λαλής, τυφλό κιάν θυμιατίζης και μεθυσμένο κιάν κερνάς όλα χαμένα τα χεις

Λιουδάκη, Μαρία (EL)

Παροιμίες (EL)

κουφός (EL)


Αρ. 1372, σελ. 107,Μ. Λιουδάκη, Σπάρτη, 1939

Λακωνία (EL)

1939

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)