Κριθάρι γερό θέριζε και στάρι παλληκάρι και την ταγή μελίχλωρη να σου γνωρίζη χάρη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share



Proverb (EN)



1938 (EN)
Κριθάρι γερό θέριζε και στάρι παλληκάρι και την ταγή μελίχλωρη να σου γνωρίζη χάρη

Λιουδάκη, Μαρία (EL)

Μελίχλωρος = όχι πολύ ξηρός, νάη και λίγη χλωράδα

Παροιμίες (EL)

κριθάρι (EL)


Αρ. 1416, σελ. 75, Μ. Λιουδάκι, Λατσίδα, 1938

Κρήτη (EL)

1938

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)