Επιτομή χρονολογική της Γενικής Ιστορίας / Εκ της γαλλικής εις την ημετέραν μετενεχθείσα Διάλεκτον, και μετά πλείστων σημειωμάτων επαυξηνθείσα, υπό του Φιλογενούς Λάμπρου Αντωνιάδου του εκ Μοισίας Προς χρήσιν των Φιλομαθών νέων Ελλήνων. Σπουδή και επιμελεία του λογιωτάτου Κυρ Παναγιωτάκη Κωνσταντινίδου. Νυν το πρώτον τ΄υποις εκδοθείσα διά συνδρομής των Φιλοτίμων του Γένους, ων τα ονόματα εν τω τέλει του παρόντος καταγράφονται. Αδεία και προτροπή του Παναγιωτάτου ημών Δεσπότου Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου, του Οικουμενικού Πατριάρχου.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1808 (EL)
Επιτομή χρονολογική της Γενικής Ιστορίας / Εκ της γαλλικής εις την ημετέραν μετενεχθείσα Διάλεκτον, και μετά πλείστων σημειωμάτων επαυξηνθείσα, υπό του Φιλογενούς Λάμπρου Αντωνιάδου του εκ Μοισίας Προς χρήσιν των Φιλομαθών νέων Ελλήνων. Σπουδή και επιμελεία του λογιωτάτου Κυρ Παναγιωτάκη Κωνσταντινίδου. Νυν το πρώτον τ΄υποις εκδοθείσα διά συνδρομής των Φιλοτίμων του Γένους, ων τα ονόματα εν τω τέλει του παρόντος καταγράφονται. Αδεία και προτροπή του Παναγιωτάτου ημών Δεσπότου Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου, του Οικουμενικού Πατριάρχου.

Αντωνιάδης, Λάμπρος.

Digital Collections--Greek Digital Bibliography 15th-21st century
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
10χ.α.+253+15χ.α. , ; 19 εκ.


Εν τω του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφείου,[Κωνσταντινούπολις] :1808.

1808.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.