Επιτομή χρονολογική της Γενικής Ιστορίας / Εκ της γαλλικής εις την ημετέραν μετενεχθείσα Διάλεκτον, και μετά πλείστων σημειωμάτων επαυξηνθείσα, υπό του Φιλογενούς Λάμπρου Αντωνιάδου του εκ Μοισίας Προς χρήσιν των Φιλομαθών νέων Ελλήνων. Σπουδή και επιμελεία του λογιωτάτου Κυρ Παναγιωτάκη Κωνσταντινίδου. Νυν το πρώτον τ΄υποις εκδοθείσα διά συνδρομής των Φιλοτίμων του Γένους, ων τα ονόματα εν τω τέλει του παρόντος καταγράφονται. Αδεία και προτροπή του Παναγιωτάτου ημών Δεσπότου Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου, του Οικουμενικού Πατριάρχου.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)


1808 (EN)
Επιτομή χρονολογική της Γενικής Ιστορίας / Εκ της γαλλικής εις την ημετέραν μετενεχθείσα Διάλεκτον, και μετά πλείστων σημειωμάτων επαυξηνθείσα, υπό του Φιλογενούς Λάμπρου Αντωνιάδου του εκ Μοισίας Προς χρήσιν των Φιλομαθών νέων Ελλήνων. Σπουδή και επιμελεία του λογιωτάτου Κυρ Παναγιωτάκη Κωνσταντινίδου. Νυν το πρώτον τ΄υποις εκδοθείσα διά συνδρομής των Φιλοτίμων του Γένους, ων τα ονόματα εν τω τέλει του παρόντος καταγράφονται. Αδεία και προτροπή του Παναγιωτάτου ημών Δεσπότου Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου, του Οικουμενικού Πατριάρχου.

Αντωνιάδης, Λάμπρος.

Digital Collections--Greek Digital Bibliography 15th-21st century
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
10χ.α.+253+15χ.α. , ; 19 εκ.


Εν τω του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφείου,[Κωνσταντινούπολις] :1808.

1808.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)