Οι μέλλοντες στρατιώται - πρόσκοποι - ιχνηλάται - / Κατά τον ¢γγλον στρατηγόν Μπάδεν-Πάουελλ.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1910 (EL)
Οι μέλλοντες στρατιώται - πρόσκοποι - ιχνηλάται - / Κατά τον ¢γγλον στρατηγόν Μπάδεν-Πάουελλ.

Baden-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth Baden-Powell,Baron,

4χ.α.+126 σ. , 18 εκ.
Contributors--Educational Association of Adrianoupolis
Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει σε ψηφιακή μορφή το βιβλίο.

Scouts and scouting.

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων,Εν Αθήναις :1910.

1910.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.