Η νέα Δίρκη : Ήτοι σειρά Γενικής Ιστορίας από της εποχής των Βυζαντινών Βασιλέων μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, εμπεριέχουσα τον βίον του Ηγεμόνος και Ήρωος της Αλβανίας Γ. Καστριώτου ή Σκεντέρμπεη, τους προ της Ελληνικής επαναστάσεως αρματωλούς επισημωτέρους Έλληνας, μαχομένους κατά του τυράννου των Οθωμανού υπέρ της τιμής και ελευθερίας των, και υπό τα όπλα αποθανόντες' τους παθόντας εν τη αρχή του Ελληνικού Αγώνος υπό της θυριώδους Σουλτανικής εν Βυζαντίω μανίας, και τελευτώσα μέχρι του τελευταίου εν Κριμαία Ανατολικού Ρωσσικού πολέμου, μεθ' όλων των αξιοτημειότων [sic] εικονογραφιών. / Υπό Κ. Βελεφάντη ανθυπολοχαγού της Φάλαγγος.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1857 (EL)
Η νέα Δίρκη : Ήτοι σειρά Γενικής Ιστορίας από της εποχής των Βυζαντινών Βασιλέων μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, εμπεριέχουσα τον βίον του Ηγεμόνος και Ήρωος της Αλβανίας Γ. Καστριώτου ή Σκεντέρμπεη, τους προ της Ελληνικής επαναστάσεως αρματωλούς επισημωτέρους Έλληνας, μαχομένους κατά του τυράννου των Οθωμανού υπέρ της τιμής και ελευθερίας των, και υπό τα όπλα αποθανόντες' τους παθόντας εν τη αρχή του Ελληνικού Αγώνος υπό της θυριώδους Σουλτανικής εν Βυζαντίω μανίας, και τελευτώσα μέχρι του τελευταίου εν Κριμαία Ανατολικού Ρωσσικού πολέμου, μεθ' όλων των αξιοτημειότων [sic] εικονογραφιών. / Υπό Κ. Βελεφάντη ανθυπολοχαγού της Φάλαγγος.

Βελεφάντης, Κ.

Αβιβλιογράφητο.
[4]+γ'+[8]-292 σ. : εικ. , ; 20 εκ.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Contributors--University of Crete Library


[χ.ε.],Αθήναι :1857.

1857.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.