Ελληνικά Αρχαιολογήματα / του άρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου Κυρίου Αθανασίου Χριστοπούλου, δαπάνη του φιλοκάλου και φιλομούσου Κυρίου Τρ[ιανταφύλλου] Μπ[άρτα].

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1853 (EL)
Ελληνικά Αρχαιολογήματα / του άρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου Κυρίου Αθανασίου Χριστοπούλου, δαπάνη του φιλοκάλου και φιλομούσου Κυρίου Τρ[ιανταφύλλου] Μπ[άρτα].

Χριστόπουλος, Αθανάσιος,1772-1847.

XXXI+1χ.α.+198+221+1χ.α.+2λ. σ. , ; 22εκ.
Κορυτζάς, Νικόλαος.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Tiff, multip., res. 600.
Contributors--University of Crete Library
Εμπεριέχεται εκτεταμένη βιογραφία του συγγραφέα (198 σ.) από τον Νικόλαο Κορυτζά.

Κορυτζάς, Νικόλαος.
Μπάρτας, Τριάνταφυλλος.

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Εκ του Τυπογραφείου της Εφημερίδος του Λαού,Εν Αθήναις :1853.

1853.

Κείμενο/PDF

image

Ελληνική γλώσσα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.