Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Νείλου του νέου μυροβλύτου και θαυματουργού του καταγομένου εκ κωμοπόλεως της Πελοποννήσου του Αγίου Πέτρου της Κυνουρίας και ασκήσαντος εν τω Αγίω Όρει : Ψαλλομένη τη εβδόμη Μαϊου καθ' ην ευρέθησαν τα άγια αυτού λείψανα / Ήτις εγράφη μεν μετ' επιμελείας τη δαπάνη του πανοσιωτάτου εν ιερομονάχοις κυρίου Προκοπίου Αγιοπετρίτου (συμπατριώτου του Αγίου) του εκ της ιεράς Βασιλικής και Πατριαρχικής μονής του Φιλοθέου, κειμένης εν τω αγιωνύμω όρει του Άθωνος και αφιερώθη εις την κωμόπολιν "Άγιος Πέτρος" η ακολουθία με την βιογραφίαν του ομού και άλλαι δύο ψυχοφελείς διηγήσεις, και η ιερά εικών του Αγίου. Αντεγράφη δ' εκ του αφιερωθέντος πρωτοτύπου αύτη καθώς και αι άλλαι δύο ψυχωφελείς διηγήσεις και εξεδόθη ήδη επεξεργασθείσα και βελτιωθείσα, τη επιμελεία και δαπάνη Στυλιανού Β. Κωτσαρίδου ___.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1847 (EL)
Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Νείλου του νέου μυροβλύτου και θαυματουργού του καταγομένου εκ κωμοπόλεως της Πελοποννήσου του Αγίου Πέτρου της Κυνουρίας και ασκήσαντος εν τω Αγίω Όρει : Ψαλλομένη τη εβδόμη Μαϊου καθ' ην ευρέθησαν τα άγια αυτού λείψανα / Ήτις εγράφη μεν μετ' επιμελείας τη δαπάνη του πανοσιωτάτου εν ιερομονάχοις κυρίου Προκοπίου Αγιοπετρίτου (συμπατριώτου του Αγίου) του εκ της ιεράς Βασιλικής και Πατριαρχικής μονής του Φιλοθέου, κειμένης εν τω αγιωνύμω όρει του Άθωνος και αφιερώθη εις την κωμόπολιν "Άγιος Πέτρος" η ακολουθία με την βιογραφίαν του ομού και άλλαι δύο ψυχοφελείς διηγήσεις, και η ιερά εικών του Αγίου. Αντεγράφη δ' εκ του αφιερωθέντος πρωτοτύπου αύτη καθώς και αι άλλαι δύο ψυχωφελείς διηγήσεις και εξεδόθη ήδη επεξεργασθείσα και βελτιωθείσα, τη επιμελεία και δαπάνη Στυλιανού Β. Κωτσαρίδου ___.

Προκόπιος,ιερομόναχος μονής Φιλοθέου.

2+[15]-34 σ. , ; 22 εκ.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Contributors--University of Crete Library

Κωτσαρίδης, Στυλιανός,cur


Χειρ Δοσιθέου,Εν τω αγιωνύμω όρει του Άθωνος :Εν έτει αωμζ' 1847 σωτηρίω.

Εν έτει αωμζ' 1847 σωτηρίω.

Κείμενο/PDF

image

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.