Μετρική : ήτοι διδασκαλία των διαφόρων μέτρων της Ποιητικής εκ της δωδεκατόμου εγκυκλοπαιδείας του αοιδίμου Στεφάνου Κομμητά Νυν το δεύτερον επιδιορθωθείσα και επαυξηθείσα, προσθήκη της τε προσωδίας του Κυρίου Ραγκαβή, και της Στιχουργικής του Αθανασίου Χριστοπούλου προς χρήσιν της Φιλομούσου Νεολαίας, εκδίδεται εις τύπον υπό Γεωργίου Μουσαίου και Ευθυμίου Κλεάνθου Φιλαδελφέως.

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη ΧρήσηΜετρική : ήτοι διδασκαλία των διαφόρων μέτρων της Ποιητικής εκ της δωδεκατόμου εγκυκλοπαιδείας του αοιδίμου Στεφάνου Κομμητά Νυν το δεύτερον επιδιορθωθείσα και επαυξηθείσα, προσθήκη της τε προσωδίας του Κυρίου Ραγκαβή, και της Στιχουργικής του Αθανασίου Χριστοπούλου προς χρήσιν της Φιλομούσου Νεολαίας, εκδίδεται εις τύπον υπό Γεωργίου Μουσαίου και Ευθυμίου Κλεάνθου Φιλαδελφέως.

Χριστόπουλος, Αθανάσιος,1772-1847.
Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος,1809-1892
Το βιβλίο διατίθεται σε ψηφιακή μορφή.
Contributors--Educational Association of Adrianoupolis
2χ.α.+188 σ. , ; 21 εκ.
Κομμητάς, Στέφανος,1770-1833.
Στις σσ. 185-188 δίνεται κατάλογος συνδρομητών.
Κλεάνθης, Ευθύμιος.

Μουσαίος, Γεώργιος.
Χριστόπουλος, Αθανάσιος,1772-1847.
Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος,1809-1892
Κομμητάς, Στέφανος,1770-1833.
Κλεάνθης, Ευθύμιος.
Εκ της Πατριαρχικής Τυπογραφίας.,Εν Κωνσταντινουπόλει, :1842.


1842.


Κείμενο/PDF

image

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.