Γυμνάσματα μαθητών, Του εν τη νήσω Χάλκη φροντιστηρίου. / Συντεθέντα μεν παρ'αυτών και εκφωνηθέντα εις τας εξετάσεις τας γινομένας κατά Ιούνιον του παρόντος έτους. Ήδη δ'επιμελώς θεωρηθέντα παρά του σοφολογιωτάτου διδασκάλου αυτών κ. Αβραμίου τύποις εκδίδονται με τας δαπάνας των φιλογενών και φιλομούσων Κ. Εφόρων του ειρημένου Φροντιστηρίου.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1835 (EL)
Γυμνάσματα μαθητών, Του εν τη νήσω Χάλκη φροντιστηρίου. / Συντεθέντα μεν παρ'αυτών και εκφωνηθέντα εις τας εξετάσεις τας γινομένας κατά Ιούνιον του παρόντος έτους. Ήδη δ'επιμελώς θεωρηθέντα παρά του σοφολογιωτάτου διδασκάλου αυτών κ. Αβραμίου τύποις εκδίδονται με τας δαπάνας των φιλογενών και φιλομούσων Κ. Εφόρων του ειρημένου Φροντιστηρίου.

1χ.α.+3λ.+66 σ. , ; 19 εκ.
Digital Collections--Greek Digital Bibliography 15th-21st century
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
ΑΡΒ 3211

Ομηρόλης, Αβράμιος.


Εκ της Τυπογραφίας των Αδελφών Ιγνατιάδων,Εν Κωνσταντινουπόλει :1835.

1835.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.