Νικηφόρου Θεοτόκου του Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Αρχιεπισκόπου Κυριακοδρόμιον, ήτοι Ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τας των Αποστόλων Πράξεις, τας εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκομένας κατά τας από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής κυριακάς, και εις τας του Αποστόλου Παύλου επιστολάς, τας αναγινωσκομένας κατά τας λοιπάς κυριακάς του όλου ενιαυτού. Έκδοσις τρίτη, Υπό των του αοιδίμου Νικολάου Π. Ζωσιμά ευγενεστάτων και ευσεβεστάτων γενικών επιτρόπων, των εν Μόσχα, κυρίων Αντωνίου Π. Κομιζοπούλου, Μιχαήλ Ι. Μποσταντζόγλου Και Τριανταφύλλου Δ. Κρίτζου, Ελλήνων πολιτών Νίζνης, ίνα διανεμηθή δωρεάν εις τας αγίας των ορθοδόξων εκκλησίας, κατ' ενδιάθηκον αυτού εντολήν.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο





1854 (EL)
Νικηφόρου Θεοτόκου του Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Αρχιεπισκόπου Κυριακοδρόμιον, ήτοι Ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τας των Αποστόλων Πράξεις, τας εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκομένας κατά τας από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής κυριακάς, και εις τας του Αποστόλου Παύλου επιστολάς, τας αναγινωσκομένας κατά τας λοιπάς κυριακάς του όλου ενιαυτού. Έκδοσις τρίτη, Υπό των του αοιδίμου Νικολάου Π. Ζωσιμά ευγενεστάτων και ευσεβεστάτων γενικών επιτρόπων, των εν Μόσχα, κυρίων Αντωνίου Π. Κομιζοπούλου, Μιχαήλ Ι. Μποσταντζόγλου Και Τριανταφύλλου Δ. Κρίτζου, Ελλήνων πολιτών Νίζνης, ίνα διανεμηθή δωρεάν εις τας αγίας των ορθοδόξων εκκλησίας, κατ' ενδιάθηκον αυτού εντολήν.

Θεοτόκης, Νικηφόρος,1731-1800.

Το βιβλίο διατίθεται σε ψηφιακή μορφή.
8χ.α.+283+1λ. σ.(Τόμος Α΄), 4χ.α.+375+1λ. σ.(Τόμος Β') , ; 31 εκ.
Contributors--Educational Association of Adrianoupolis
Μποσταντζόγλου, Μιχαήλ Ι.,
Κρίτζος, Τριαντάφυλλος Δ.,

Κρίτζος, Τριαντάφυλλος Δ.,pbl
Ζωσιμάς, Νικόλαος Π.
Κομιζόπουλος, Αντώνιος Π.,pbl
Μποσταντζόγλου, Μιχαήλ Ι.,pbl


Εκ του Τυπογραφείου Στυλιανού Κ. Βλαστού.,Εν Αθήναις, :1854.

1854.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.