Νικηφόρου Θεοτόκου του Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Αρχιεπισκόπου Κυριακοδρόμιον, ήτοι Ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τας των Αποστόλων Πράξεις, τας εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκομένας κατά τας από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής κυριακάς, και εις τας του Αποστόλου Παύλου επιστολάς, τας αναγινωσκομένας κατά τας λοιπάς κυριακάς του όλου ενιαυτού. Έκδοσις τρίτη, Υπό των του αοιδίμου Νικολάου Π. Ζωσιμά ευγενεστάτων και ευσεβεστάτων γενικών επιτρόπων, των εν Μόσχα, κυρίων Αντωνίου Π. Κομιζοπούλου, Μιχαήλ Ι. Μποσταντζόγλου Και Τριανταφύλλου Δ. Κρίτζου, Ελλήνων πολιτών Νίζνης, ίνα διανεμηθή δωρεάν εις τας αγίας των ορθοδόξων εκκλησίας, κατ' ενδιάθηκον αυτού εντολήν.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)


1854 (EN)
Νικηφόρου Θεοτόκου του Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Αρχιεπισκόπου Κυριακοδρόμιον, ήτοι Ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τας των Αποστόλων Πράξεις, τας εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκομένας κατά τας από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής κυριακάς, και εις τας του Αποστόλου Παύλου επιστολάς, τας αναγινωσκομένας κατά τας λοιπάς κυριακάς του όλου ενιαυτού. Έκδοσις τρίτη, Υπό των του αοιδίμου Νικολάου Π. Ζωσιμά ευγενεστάτων και ευσεβεστάτων γενικών επιτρόπων, των εν Μόσχα, κυρίων Αντωνίου Π. Κομιζοπούλου, Μιχαήλ Ι. Μποσταντζόγλου Και Τριανταφύλλου Δ. Κρίτζου, Ελλήνων πολιτών Νίζνης, ίνα διανεμηθή δωρεάν εις τας αγίας των ορθοδόξων εκκλησίας, κατ' ενδιάθηκον αυτού εντολήν.

Θεοτόκης, Νικηφόρος,1731-1800.

Το βιβλίο διατίθεται σε ψηφιακή μορφή.
8χ.α.+283+1λ. σ.(Τόμος Α΄), 4χ.α.+375+1λ. σ.(Τόμος Β') , ; 31 εκ.
Contributors--Educational Association of Adrianoupolis
Μποσταντζόγλου, Μιχαήλ Ι.,
Κρίτζος, Τριαντάφυλλος Δ.,

Κρίτζος, Τριαντάφυλλος Δ.,pbl
Ζωσιμάς, Νικόλαος Π.
Κομιζόπουλος, Αντώνιος Π.,pbl
Μποσταντζόγλου, Μιχαήλ Ι.,pbl


Εκ του Τυπογραφείου Στυλιανού Κ. Βλαστού.,Εν Αθήναις, :1854.

1854.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)