Ονησάνδρου Στρατηγικός μετά του πολεμικού άσματος του τυρταίου[sic] / Εκ της ελληνο γαλλικής υπό Γ. Αποστόλου Σκαλιστήρα του εκ Ρενδίνης των Αγράφων και ιδία δαπάνη αυτού εκδοθείς ίνα διανεμηθή δωρεάν τοις εν Ελλάδι αξιωματικοίς και εντοίς σχολείοις. Ευγνωμοσύνης ένεκα.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1832 (EL)
Ονησάνδρου Στρατηγικός μετά του πολεμικού άσματος του τυρταίου[sic] / Εκ της ελληνο γαλλικής υπό Γ. Αποστόλου Σκαλιστήρα του εκ Ρενδίνης των Αγράφων και ιδία δαπάνη αυτού εκδοθείς ίνα διανεμηθή δωρεάν τοις εν Ελλάδι αξιωματικοίς και εντοίς σχολείοις. Ευγνωμοσύνης ένεκα.

Onosander,fl. 49 A. D.

η'+1χ.α.+136 σ. , ; 13 εκ.
Digital Collections--Greek Digital Bibliography 15th-21st century
Πολεμικόν άσμα.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Το αντ.1 περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις.

Tyrtaeus,7th century B. C.
Σκαλιστήρας, Γεώργιος Απ.,trl

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Εκ του τυπογραφείου Ι. Ηλιάδου,Εν Βουκουρεστίοις :1832.

1832.

Κείμενο/PDF

image

Ελληνική γλώσσα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.