Πανοπλία Δογματική Αλεξίου Βασιλέως του Κομνηνού, Περιέχουσα εν συνόψει τα τοις μακαρίοις και θεοφόροις πατράσι συγγραφέντα, εις τάξιν δε και διεσκεμμένην αρμονίαν παρά Ευθυμίου Μοναχού του Ζιγαδηνού τεθέντα. Επί ανατροπή, και καταφθορά των δυσσεβεστάτων δογμάτων τε και διδαγμάτων των αθέων Αιρεσιαρχών, των κακώς κατά της ιεράς αυτών Θεολογίας λυττησάντων, Αφιερωθείσα ... Ιωάννου Κωνσταντίνου Μπασσαράμπα Βοεβόδα του Μπραγκοβάνου...

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠανοπλία Δογματική Αλεξίου Βασιλέως του Κομνηνού, Περιέχουσα εν συνόψει τα τοις μακαρίοις και θεοφόροις πατράσι συγγραφέντα, εις τάξιν δε και διεσκεμμένην αρμονίαν παρά Ευθυμίου Μοναχού του Ζιγαδηνού τεθέντα. Επί ανατροπή, και καταφθορά των δυσσεβεστάτων δογμάτων τε και διδαγμάτων των αθέων Αιρεσιαρχών, των κακώς κατά της ιεράς αυτών Θεολογίας λυττησάντων, Αφιερωθείσα ... Ιωάννου Κωνσταντίνου Μπασσαράμπα Βοεβόδα του Μπραγκοβάνου...

Ζιγαβηνός, Ευθύμιος.

Το βιβλίο διατίθεται σε ψηφιακή μορφή.
Contributors--Educational Association of Adrianoupolis
ροη' [=178] φ. , ; 31 εκ.
Η αρίθμηση φύλλων γίνεται με ελληνικούς χαρακτήρες.

Γρηγοράς, Μητροφάνης,cur

Orthodox Eastern Church Relations Catholic Church.


Εν τη Αγιωτάτη Μητροπόλει τη εν τω της Ουγγροβλαχίας Τεργοβύστω,Εν έτει από Θεογονίας Χιλιοστώ Επτακοσιοστώ Δεκάτω Κατά Μήνα Μάϊον.

Εν έτει από Θεογονίας Χιλιοστώ Επτακοσιοστώ Δεκάτω Κατά Μήνα Μάϊον.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.