Αληθής οδός εις την ευδαιμονίαν ήτοι λόγοι παραινετικοί τρεις : Πλουτάρχου Χαίρωνος Περί Ανατροφής των Τέκνων Ισοκράτους του ρήτορος Περί Χρηστοήθειας των Νέων Ξενοφώντος του Σωκρατικού Περί Οικονομίας. Μετά δύω Κεφαλαίων εκ των του Αριστοτέλους Ηθικών περί των καθηκόντων του Ανδρογύνου. / Μεταφρασθέντες εις την καθ' ημάς απλουστέραν Διάλεκτον διά κοινήν ωφέλειαν υπό Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως. Και εκδοθέντες δαπάνη του τιμιωτάτου Αυταδέλφου αυτού Ιωάννου Νικολάου του Δαρβάρεως.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1796 (EL)
Αληθής οδός εις την ευδαιμονίαν ήτοι λόγοι παραινετικοί τρεις : Πλουτάρχου Χαίρωνος Περί Ανατροφής των Τέκνων Ισοκράτους του ρήτορος Περί Χρηστοήθειας των Νέων Ξενοφώντος του Σωκρατικού Περί Οικονομίας. Μετά δύω Κεφαλαίων εκ των του Αριστοτέλους Ηθικών περί των καθηκόντων του Ανδρογύνου. / Μεταφρασθέντες εις την καθ' ημάς απλουστέραν Διάλεκτον διά κοινήν ωφέλειαν υπό Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως. Και εκδοθέντες δαπάνη του τιμιωτάτου Αυταδέλφου αυτού Ιωάννου Νικολάου του Δαρβάρεως.

Αριστοτέλης,384-322 π.Χ.
Plutarch,ca. 46-120 A.D.
Contributors--University of Crete Library
24 χ.α.+ 214 + 22 χ.α. σ. : εικ. , ; 18 εκ.
Ισοκράτης,436-338 π.Χ.

Αριστοτέλης,384-322 π.Χ.
Ξενοφών,π. 430-354 π.Χ.
Plutarch,ca. 46-120 A.D.
Ισοκράτης,436-338 π.Χ.


Εν τη Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βενδότη,Εν Βιέννη της Αουστρίας :1796.

1796.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.