Βίβλος ιερά περιέχουσα την άπασαν Ακολουθείαν του Ακαθίστου Ύμνου, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού : Ης η τυπική διάταξις εν είδει στιχηρών προσομοίων, εν τε τω Όρθρω και τω Αποδείπνω και ει τύχη εορταζόμενος Άγιος ___ και Κανόνα Παρακλητικόν εις τον αυτόν Τίμιον Σταυρόν. Και την σύνθεσιν των δύο ακολουθειών του αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου Φιλίππου και ετέρους δύο Κανόνας της Υπεράγνου Θεοτόκου Μαρίας / Φιλοπονηθείσα παρά Χρυσάνθου Ιερομονάχου πρωτοψάλτου της Κύπρου, και εκ Κύπρου ___.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1769 (EL)
Βίβλος ιερά περιέχουσα την άπασαν Ακολουθείαν του Ακαθίστου Ύμνου, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού : Ης η τυπική διάταξις εν είδει στιχηρών προσομοίων, εν τε τω Όρθρω και τω Αποδείπνω και ει τύχη εορταζόμενος Άγιος ___ και Κανόνα Παρακλητικόν εις τον αυτόν Τίμιον Σταυρόν. Και την σύνθεσιν των δύο ακολουθειών του αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου Φιλίππου και ετέρους δύο Κανόνας της Υπεράγνου Θεοτόκου Μαρίας / Φιλοπονηθείσα παρά Χρυσάνθου Ιερομονάχου πρωτοψάλτου της Κύπρου, και εκ Κύπρου ___.

Χρύσανθος,πρωτοψάλτης της Κύπρου, εκ Κύπρου.

48 σ. , ; 23 εκ.
Contributors--University of Crete Library


Παρά Αντωνίω τω Βόρτολι,Ενετίησιν :αψξθ'. 1769.

αψξθ'. 1769.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.